Adoptoi monumentti -luento

Vapaaehtoistyötä muinaisjäännösten ja rakennusperinnön hyväksi
Rakennustutkija Miinu Mäkelä Autere-opiston keskiviikkoluennolla
osoite Serlachius-museo Gustaf, R. Erik Serlachiuksenkatu 2 Mänttä
ke 29.3.17 klo 18.00 – 19.30.
Tervetuloa!